Tủ ATS hay còn gọi là tủ điện chuyển mạch nguồn từ điện lưới sang nguồn điện máy phát khi nguồn lưới mất điện. Sản xuất tủ ATS với giá thành cạnh tranh.