Cung cấp tủ điều khiển tự động máy bơm ba (3) pha phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau như trong nhà máy, bơm thoát nước tại các khu dân cư, du lịch, các khu nghỉ dưỡng, nước thải, nước mưa …