Tư vấn, thiết kế, chế tạo và lắp đặt tủ điều khiển máy thổi khí chạy theo thời gian, lưu lượng khí, chạy tuần tự từng máy có sử dụng bộ điều khiển PLC, SCADA để điều khiển và giám sát.