Tư vấn thiết kế chế tạo và cung cấp tủ điều khiển cho trạm bơm nước sạch, trạm xử lý nước sạch, trạm bơm nước chung cư, văn phòng, ký túc xá … Các trạm bơm nước tưới tiêu, bơm nước thủy lợi …